Ole bor til leje hos en ven, og han har drukket tæt de sidste 10 år. Han begyndte at drikke efter at have mistet sit job, og i  løbet af de 10 år har han udviklet stærk angst og socialfobi.

Ole er interesseret i mentorforløbet og vil gerne samarbejde. Ole og jeg mødes en gang om ugen, og møderne holdes om morgen, mens Ole stadig er nogenlunde ædru.

Ole er ofte så angst, at han ikke kan hente sin post i opgangen. Han betaler venner og bekendte for at handle ind og sørge for vasketøjet. Han isolerer sig på sit værelse, hvor han drikker, sover og ser tv.

Ole er interesseret i alkoholbehandling, som han aldrig har prøvet før. VI kontakter sammen det kommunale tilbud, og Ole får allerede tilbudt en samtale dagen efter. Hans behandlingsplan omhandler 3 ugentlige samtaler og abstinens behandling. Ole har svært ved samtalerne, hvor han møder beruset op og ikke passer behandlingen. Der gøres flere forsøg uden held.

Ole og jeg taler om at prøve et andet tilbud. Der tages kontakt til ”Lænken”, hvor Ole er beruset ved første møde, men samtalen afholdes alligevel. Behandleren, som er uddannet psykolog, vurderer at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt. I fællesskab udfærdiger vi en støtteskrivelse til døgnbehandling. Efter 3 uger er Ole godkendt til 4 mdrs døgnbehandling. En kold oktober morgen blev Ole hentet af en medarbejder fra døgnbehandlingen, efter at han havde drukket tæt om natten.

Ole er nu ædru på 14 mdr.  Første skridt på vejen mod hans drøm om at blive bager er 3 mdr. i praktik med opstart i begyndelsen af januar 2017.

Uge 6

Ugens historie

Den gode historie fra Gregers Timm 

Dansk RÅSTOF