Dansk RÅSTOF

Jeg har haft et samarbejde med en yngre mand, som blev sendt til Springbræt, fordi han blev sygemeldt fra sin arbejdsplads på grund af stress. Tidligere har den yngre mand fået konstateret angst, som bevirkede, at han ikke kunne møde på sin arbejdsplads. Hans angstanfald var så slemme, at han ikke engang kunne nærme sig adressen uden at få det fysisk dårligt.

I forløbet med manden er der taget udgangspunkt i de stresssignaler han udviser. Samtalerne tager udgangspunkt i forebyggelse af stress, og vi har arbejdet meget med, hvordan han fremover kan håndtere stress.

Der er mange samtaler, og undervejs taler vi om de vigtige værdier i at have et arbejde. Fokus har især været på at tænke nye tankemønstre og finde nye værdier, som er vigtige, når han igen skal vende tilbage til sin arbejdsplads for at undgå stress. I forløbet inddrages et andet tilbud i Springbræt regi. Borgeren begynder langsomt at tage ejerskab over eget liv med udgangspunkt i de redskaber, han har fået gennem samtaler med konsulent samt deltagelse i kursusforløb i Springbræt.

Sammen får vi lavet nogle klare rammer og strategier omkring hans tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samtidig i forløbet har der været tæt samarbejde med arbejdspladsen. Der har været afholdt møder omkring de forskellige forventningskrav fra både borger og arbejdsplads.


I fællesskab med arbejdspladsen bliver der iværksat nogle rammer, som gør, at borgeren føler sig hørt og taget alvorligt. Det er tillige min klare overbevisning, at arbejdspladsen tager borgerens sygemelding meget alvorligt, og de vil gøre alt for at hjælpe og støtte ham.

Min gode historie ender med, at borgeren har fået hjælp til at vende tilbage til sin arbejdsplads. Først på deltid men med planen om, at han langsomt vender tilbage på fuldtid dog indenfor nogle rammer, som han kan acceptere, således at han ikke bliver syg af stress igen.

Ugens historie

En god historie fra Jane Pedersen

Uge 52