Dansk RÅSTOF

Uge 51


 
Borgeren er en kvinde i starten af 20’erne, som igennem mange år har lidt af alvorlig spiseforstyrrelse.

Jeg har været mentor for hende i 1½ år, hvor jeg til at starte med besøgte hende på den behandlingsinstitution, hun var tilknyttet. I forløbet fik borgeren det bedre, og vi kunne derfor mødes i Springbræt, som hun var glad for, da hun dermed følte, at der var noget, hun kunne klare.

Sideløbende med individuelle samtaler, fik borgeren støtte til at søge egen bolig, hvilket hun blev godkendt til af Københavns kommune.

I den første del af forløbet søgte borgeren ind på jura studiet, men hun fik afslag. Efterfølgende fik hun hjælp til at tilmelde sig en advokatsekretærskole, som hun herefter startede på.

Der blev i forløbet støttet op om, at det ville være godt for borgeren at starte i et praktikforløb, for at hun kunne komme ud blandt raske mennesker med det formål, at hendes fokus blev rettet mod arbejdsmarkedet, fremfor at hun blev fastholdt i sygerollen. Jobcenteret accepterede denne plan, og der blev tilrettelagt et praktikforløb som sekretær på et advokatkontor i indre by. Borgeren blev meget glad for at komme i gang, indenfor det fag hun brændte for, og hun fik igen mod på og støtte til at søge ind på jurastudiet.

Der blev efterfølgende søgt om revalidering til borgeren, som Københavns kommune bevilgede. Sagen blev afsluttet med, at borgeren fik revalidering, en plads på jurastudiet og hun flyttede i egen bolig.

- Cathrine Storm, konsulent i Springbræt

 

En god historie fra konsulent Cathrine Storm

Springbræts team Afklaring og Fleks