Dansk RÅSTOF

Uge 5

Lars er en ung mand med mange sår på sjælen efter en opvækst i en alkoholiseret familie og med flere anbringelser i bagagen. Eksperter har vurderet han har PTSD som følge af sin opvækst. Lars blev uddannet som maskinmester i 2011 med godt et års forlænget studietid, og han havde været arbejdsløs og sygemeldt siden han blev uddannet, da han blev henvist til Springbræt for 1½ år siden. Han havde store traumer vedrørende jobsøgning, da han havde søgt mange jobs, men grundet dårlig selvværd og selvtillid ikke havde formået at sælge sig selv så han fik et job. Og han var meget trist over sin situation. Han ville gerne på arbejdsmarkedet og bruge sin uddannelse, men kunne ikke se en vej derhen.

Efter en stabiliserende periode med kursusaktiviteter og samtaler, startede Lars i 13 ugers virksomhedspraktik som maskinmester på en større uddannelsesinstitution i juli 2015. Efter 7-8 uger i praktikken var tilbagemeldingen fra arbejdspladsen, at Lars manglede selvstændighed, autoritet  og fokus i arbejdsopgaverne og arbejdspladsen var mest stemt for at afbryde praktikforløbet. Vi fik dog overtalt virksomheden til at forlænge praktikforløbet i yderligere 13 uger, for den vej at give Lars mulighed for at træne sine manglende kompetencer indenfor selvstændighed og autoritet. Springbræt vurderede at erfaring og rutine sandsynligvis ville styrke Lars’ faglige og personlige selvstændighed og autoritet og dermed forbedre hans mulighed for at komme på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Da Lars afsluttede 6 måneders virksomhedspraktik på uddannelsesinstitutionen, var det med stor ros for et projekt han havde arbejdet med og færdiggjort i praktikken.

Efterfølgende foreslog Springbræt Jobcentret at tilbyde Lars endnu et praktikforløb på en anden virksomhed, således at han kunne få en bredere maskinmesterfaglig erfaring og et større netværk indenfor sit fagområdet – stadig med henblik på at forbedre mulighederne for ordinært arbejde. Lars har herefter fra april til juli 2016 været i virksomhedspraktik som maskinmester på en vandforsyningsvirksomhed og i forlængelse af praktikken, er han ansat i løntilskud i 11 uger og herefter i et vikariat i 6 måneder.

Nu krydser vi fingre for, at arbejdspladsen ikke kan undvære Lars, når vikariatet udløber, og at han får et fast job.

Ugens historie

En god historie fra Bjørg Svarta