Dansk RÅSTOF

Ugens historie

Uge 49

Der tænkes alternativt, når der skal findes arbejde, som tager hensyn til borgers vanskeligheder

Borgeren har KOL og nedsat lungefunktion. En afklarende virksomhedspraktik via Springbræt viste imidlertid, at han godt kunne tåle arbejdet i ”det kolde køkken” med at lave salater osv., hvor han ikke kom i kontakt med røg og damp fra det varme køkken. 

Selv om borgeren i en menneskealder havde arbejdet i et helt andet fag, afdækkede praktikken, at han i køkkenfaget kunne bruge mange af sine andre erfaringer fra arbejdsmarkedet – f.eks. yde service og være en god kollega og have øje for, hvor der lige var behov for en ekstra hånd.

Borgeren blev efterfølgende ansat fleksjob i køkkenet som betjener xx-ministeriets personale. Konsulent Lotte Nielsen, Springbræt​