Dansk RÅSTOF

Ugens Historie

Uge 46
Borgeren og de faglige vurderinger kommer altid i første række

En borger i Springbræt - Bente - var i ressourceforløb og fik udarbejdet en funktionsevnebeskrivelse. Bente havde haft vanskeligheder med psyken og stress siden 2002, hvorfor hun var og fortsat er skrøbelig - ikke mindst, når nye mennesker introduceres i forhold til hendes revalideringssag - herunder sagsbehandlere osv. For at kunne støtte Bente optimalt, blev det derfor aftalt, at konsulenten i Springbræt skulle fortsætte med at støtte Bente, også efter at konsulenten var ophørt i Springbræt. 

For kort tid siden ledsagede den tidligere konsulent fra Springbræt Bente til kommunens rehabiliteringsteam, hvor hun skulle have en afgørelse på sin sag. Selve mødet tog 5 minutter. Der var ingen tvivl hos rehabiliteringsteamet. Bente blev vurderet som klart berettiget til førtidspension. Det var en bevægende afslutning for Bente efter et langt og opslidende ressourceforløb. Tidligere konsulent Inge Halmø, Springbræt