Dansk RÅSTOF

Tidlig indsats styrker relationsarbejdet i familierneMark på 10 1/2 måned blev født med en alvorlig hjertefejl, muligvis foranlediget af den medicin, som mor får på grund af hendes bipolare lidelse. Under graviditeten har der været fokus på mors graviditet fra sundhedspersonalets side. Mark, som blev født til tiden, lå i kuvøse de første 3 uger af sit liv med meget lidt kontakt til forældre og omverden. Det er sandsynligvis derfor, at Mark i dag har svært ved kontakt til andre, herunder både fysisk og øjenkontakt. Forældrene føler ikke, at de fik information om, at de skulle være særlig opmærksom på relationen til Mark, da de blev udskrevet fra hospitalet. 


Mark skal beskyttes mod infektioner på grund af hjertefejlen. Han trives i forhold til, at han spiser fint og tager på i vægt. Han bliver bedre og bedre i forhold til iltning af sit blod, og har netop været til kontrol på hospitalet, og skal først komme til kontrol igen om et år. Der er lige nu ikke tale om operation på grund af den gode trivsel. Han er blevet vaccineret for influenza på grund af hans udsathed. Mark er i specialdagpleje, primært på grund af sin dårlige kontakt til andre, men også på grund af hans udsathed med baggrund i hjertefejlen. Specialdagplejen skal arbejde med kontakten til Mark og bliver superviseret af Familieprojektet.


Forældrene var i starten af Marks liv meget chokeret over forløbet, da de var bange for at miste ham. Der har været psykologsamtaler på hospitalet, ligesom mor har kontakt til sin psykiater, som følger hende på grund af hendes lidelser. Ved hjemsendelsen fra hospitalet synes forældrene at pasningen går fint. Farens søster kommer en dag på besøg og bemærker, at kontakten med Mark er dårlig. Der er ingen øjenkontakt. Dette diskuterer hun med forældrene, der nævner det for sundhedsplejersken, som bliver bekymret. Mark bliver herefter henvist til spædbørnpsykiatrien med hjemmebesøg i første omgang, men da man ikke synes det har en effekt, kommer Mark efterfølgende i et dagindlæggelsesforløb i spædbørnpsykiatrien. Mark er på dette tidspunkt ca. 3 måneder. Mark udskrives da han er 7 1/2 måned, og Familieprojektet bliver samtidig tilknyttet familien med op til 20 timer om ugen og skal arbejde med relation og samspil mellem forældre og Mark. 

To familiekonsulenter fra Familieprojektets skiftes til at komme i familiens hjem. I starten var det 5 gange om ugen. Det er senest besluttet, at familiekonsulenterne nu skal komme 3 dage i 2 timer om ugen. Tiderne varier, således at forældrene får støtte til kontakten med Mark i forskellige situationer. Støtten gives både til begge forældre sammen, og individuelt. Far er primærperson i forhold til Mark, da mor - på grund af sin sygdom - indimellem har nogle dårlige dage, hvor det er svært for hende at fastholde sin kontakt til Mark, og hvor hun bliver passiv. Forældrene er meget samarbejdsvillige, og vil det bedste for Mark. Far har orlov og starter på arbejde indenfor de næste par måneder.

Marks udvikling har været  god siden Familieprojektet kom ind i billedet. Motorisk er Mark næsten alderssvarende. Sprogligt har han også udviklet sig. Tidligere var Mark meget tavs og stille. Var flad og ikke interesseret i sine omgivelser. Kunne ligge i lang tid i sin seng uden at give lyd og tegn til, at han gerne ville op. Mark har indhentet meget i sin udvikling, men har fortsat svært ved kontakten til andre. Han kan været direkte afvisende overfor kontakt. Kropskontakten er fin, ligesom afstandskontakten, hvor han kan smile og invitere på afstand. Men den tætte kontakt er fortsat svær for ham, og kan variere i løbet af dagen. Han viser tilknytning til forældrene, og rækker ud samt tjekker, hvor de er. Mark arbejder intens med kontakten til forældrene, når han har en god dag, men på andre tider trækker han sig eller er afvisende. Marks kontakt til andre er endnu ikke alderssvarede. Forældrene arbejder også intens med at skabe en god relation til Mark, men mor har især den udfordring at være psykisk syg med dårlige dage, hvor hun ikke er på toppen. Mark noterer dette og efter nogle forsøg på kontakt, opgiver han, og bliver stille. Far er klart den stabile, som ser Mark og sætter ord på situationen. Mark bliver fortsat fulgt af spædbørnepsykiatrien, som stadig er bekymret for Marks kontaktevne, men der er en tydelig udvikling. Mark har forældre, der gerne vil gøre deres bedste for ham. Endvidere er der fokus på Mark i det professionelle system, herunder helbredsmæssigt i forhold til hjertefejlen og spædbørnepsykiatrien. Han er i gode hænder i løbet af dagen hos en professionel dagplejer. Derudover arbejder familiekonsulenterne fra Familieprojektet tæt med forældre og Mark samt specialdagplejen. Der er derfor alt mulig grund til at forvente endnu mere udvikling, således at relationen til andre - især forældrene - forbedres. Familiekonsulent Lene Sørensen, Familieprojektet

Uge 45

Ugens historie