Ugens historieMed tro, støtte og godt samarbejde kan man komme langt.

C er 33 år gammel og har haft et forløb i Springbræt siden 2015. Allerede efter førstegangssamtalen viste C motivation til at komme videre med sit liv og få en meningsfuld hverdag. Vi startede med at tale om praktikforløb.

C er i et ressourceforløb, og er diagnosticeret med skizofreni med bipolare træk. Har i en periode selvmedicineret sig med hash, men er netop stoppet hermed og blevet ”clean”.

C har studeret biologi på universitetet, men blev syg, da han skrev sin bachelor opgave.

C er i et behandlingsforløb i Rådgivningscenter og DPC. For at afdække skånebehov ved praktik arrangerede vi møde med C’s kontaktperson i DPC. Da C er sårbar, blev der lagt faste rammer omkring timetal, mødetider og minimalt stressniveau for at sikre succesfuld praktik.

C interesserer sig for at læse bøger og besøge museer, og foreslog derfor selv, at han ville prøve at få kontakt til sin gamle vejleder på Zoologisk Museum. Her kendte han både arbejdspladsen og personalet og var tryg ved omgivelserne.

Mindre end en måned efter C var startet i Springbræt, var vi til møde med vejlederen på Zoologisk Museum og fortalte om C’s skånebehov. Aftalen blev, at C skulle starte med 4 timer om ugen, fordelt på to dage. Forløbet skulle evalueres efter tre uger.

C’s arbejdsopgaver er at tage fotos og katalogisere fluearter i en database. Han er tilknyttet et kontor, som bruges af andre studerende i sommerperioden, men C arbejder oftest alene, og det passer ham godt.

Efter den første evaluering gik C op til 6 timer om ugen, fordelt på tre dage.

C fik en dårlig periode i vinteren 2015-2016 pga.  nedtrapning af den antidepressive medicin og blev mere sart. De mange symptomer pga. nedtrapning bevirkede, at C hurtigt igen fik samme dosis antidepressiv medicin.

Der blev afholdt møde i Jobcentret omkring ressourceforløb. C ville gerne søge fleksjob. For at søge fleksjob skal man afprøve flere praktiksteder og være oppe på et højere antal arbejdstimer om ugen. Vi drøftede dette med vejlederen på Zoologisk Museum og aftalte, at C skulle afprøves i andre arbejdsopgaver. C fik det dårligt igen pga. at de nye arbejdsopgaver, som stressede ham, og forandringerne udfordrede hans tvangstanker, så han fik intet arbejde gjort. Vi mødtes atter med vejlederen og C fik sine gamle, vante arbejdsopgaver tilbage. Det blev rapporteret til sagsbehandleren, at C ikke kan klare forandringer og stress.

C er nu oppe på 8 timers arbejde om ugen med de vante arbejdsopgaver, og han trives arbejdsmæssigt og personligt. Jobcenter har taget hensyn til, at C ikke magter at afprøves i andre praktikforløb.

Det positive er, at C’s vejleder på Zoologisk Museum samtidig er personaleansvarlige, han kender C’s kvalifikationer og faglige formåen, så mulighederne for et fleksjob på Zoologisk Museum er absolut til stede.

C har været glad og tilfreds med sit forløb i Springbræt. Han har følt sig tryg og forstået, ikke mindst på grund af konsulentens erfaring og baggrund i psykiatrien. Konsulent Jakob Norlöv, Springbræt

Uge 44

Dansk RÅSTOF