Dansk RÅSTOF

Uge 43

Ugens historie
Uddannelse giver selvværd og tro på egne evner

Jens kom i juni 2015 til Springbræt. Inden havde han startet på afvænning af misbrug.

Jens er vokset op i en familie med flere sociale problematikker – alkohol og vold fra barndom mm. Han går tidligt ud af skolen (6. kl.) og starter arbejde som ufaglært. Da jeg møder ham, er han i kontakt med et misbrugsbehandlingssystem, som varetager intensiv ambulant misbrugsbehandling i grupperegi, herunder kropsterapi og sportsaktiviteter, socialfaglig bistand og psykiatrisk bistand. Han får hjælp her i forhold til sit misbrug. Han bor i deres botilbud, da han er hjemløs. Jens har flere problematikker helbredsmæssigt både fysisk og psykisk, som skal behandles. Han har ved vores møde meget lavt selvværd og selvtillid, men vil meget gerne have en afgangseksamen fra folkeskolen, så han mener han vil være bedre stillet for fremtiden. Tidligere skolegang er ikke noget han har de bedste erindringer om. Han har haft arbejde i perioder, men seneste været tilknyttet jobcenter på kontanthjælp.

Under Jens forløb i Springbræt får han it kursus og han starter på KVUC med dansk, hvilket han afslutter med fine karakterer. Herefter får han taget matematik og engelsk. Vi har løbende samtaler både i forhold til læring ved KVUC og de problemer han har derudover. Herunder bl.a. støttes i at få fulgt sit forløb i Cenaps. Kontakt til familie og indgåelse af nyt netværk. Egen bolig kommer ind og han støttes i at få ordnet de ting der er behov for. Han får den indrettet i et stille tempo, hvor økonomien bliver ved med at være sammenhængende.

I juli måned 2016 er Jens færdig med KVUC. Han har fået eksamensbeviser og han har fået mere selvtillid og selvværd. Vi har haft dialog om fremtidsperspektiv under hele vores forløb. Det har været svært for Jens at tro på han ville kunne klare folkeskolen og nu begynder han at kunne se uddannelse om en mulighed. Herefter begyndes afklaring af helbred i forhold til uddannelse og hvad der vil være relevant for Jens.

Ved afslutning af forløb:

Jens skal i oktober starte erhvervsuddannelse. I august 2016 har han været clean i over 1 ½ år. Der er kommet flere ind i hans netværk, herunder også fået kæreste. Han har fået troen på egne evner, Han har fået oprettet skabelon med CV og til ansøgning af senere praktikplads, som er relevant i forhold til uddannelse han starter i. ​​​Konsulent Ane Sofie Sørensen, Springbræt