Dansk RÅSTOF

Uge 41

Ugens historieVigtigt at få støtte til at få hverdagen til at fungere

Borgeren har været syg med depression og i behandling i en længere periode. Han har i lang tid ikke kunne komme op af ’det sorte hul’ og finde energien eller glæden til at komme i gang og er derfor henvist til et forløb i Springbræt. 

Han møder dog op til sit forløb med en gejst på at komme i gang og er spændt på konceptet og ønsker at komme i gang med flere af kursusmodulerne i vores kursusafdeling. Efter et par uger dukker han pludselig ikke op i kursus eller til samtale, og er slet ikke til at komme i kontakt med. Efter nogle ugers gentagne forsøg lykkes det dog for Springbræts konsulent at få kontakt til borgeren og det bliver tydeligt, at det har været alt for overvældende for ham at gå så ambitiøst til værks, som han som udgangspunkt gerne ville.

I samarbejde med sin konsulent får han aftalt en tæt kontakt, hvor han en periode både har ugentlige samtaler og bliver ringet for at blive støtte i at overholde sine aftaler. Sammen opdeler vi nu hans plan i nogle meget små gradvise delmål for de ændringer, som han på længere sigt gerne vi opnå, for at få mere struktur og vedholdenhed i sin hverdag. Hele tiden i forløbet, må Springbræts konsulent dog have fokus på at borgeren ikke sætter et for højt tempo og ambitionsniveau, samtidig med, der skal lades plads til, at han bliver udfordret.

På denne måde lykkes det lige så stille for borgeren at fået ændret, hvordan han ordner ting i hjemmet, indretter sin hverdag og han har kunnet deltage vedholdende i flere kurser og fået mere energi. På denne måde er han nu motiveret og klar til at starte i virksomhedspraktik som det næste mål; en praktik som han håber og tror kan være endnu et vigtigt skridt mod igen at få et job. Studentermedhjælper Laura Jensen og supervisor, Springbræt