Dansk RÅSTOF

Ugens historie

En god historie fra Karin Skottfelt


A er en kvinde på 28 år, der oprindeligt kommer fra Sverige. Hun er opvokset med en halvsøster, der allerede som barn led af skizofreni. Halvsøsteren prøvede at tage livet af A mange gange, som altid affødte en tur på skadestuen. Moderen forlod familien med søsteren, da A var 13 år, og moderen lod hende være alene tilbage med sin far og en 6 år yngre bror. A beskriver sin far som en elskelig far, men også som en far, der ikke tog ansvar, og som opdrog sine børn med skræmme metoder om, at han pludselig kunne dø. A er vokset op uden nogen ordentlig voksen rollemodel, og hun har måtte klare sig selv.

I dag mangler A en masse viden og erfaring, som man normalt får fra en god opvækst. Derfor har A et stort behov for at have en voksen at sparre med, og som kan vejlede hende i forhold til, hvad der er normal adfærd.

A har, siden hun afsluttede gymnasiet, arbejdet meget og tjent penge til at kunne afdrage på faderens gæld til familiens hus. På den sidste arbejdsplads var A udsat for et psykisk dårligt arbejdsmiljø, og hun endte med at blive indlagt på psykiatrisk afdeling grundet stress og angst. Sidenhen har A været tilknyttet DPC, og hun er fortsat i behandling. A bor i Danmark, fordi hun har giftet sig med en dansker, som siden deres bryllup er begyndt at ryge hash og har fået psykiske problemer.

A blev henvist til Springbræt januar 2015 med henblik på at få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet med fokus på et godt arbejdsmiljø og gerne indenfor sundhedssektoren, da A ønsker at uddanne sig indenfor dette område. Som følge heraf startede A i praktik på et hospital, da det var hendes største drøm. Desværre viste det sig, at afdelingen på sigt ikke havde nok arbejdsopgaver, og i stedet for startede A i praktik på et plejehjem.

Det går rigtigt godt i praktikken, og A har gode evner indenfor faget. A beskrives af arbejdsgiver som en god og engageret arbejdskraft. Springbræt har hjulpet A med at søge om optagelse på sosu-hjælper uddannelsen med start til juni 2016. A har stadig nogle psykiske vanskeligheder, og hun er på nuværende tidspunkt under udredning i forhold til nogle fysisk helbredsgener. A fortsætter i praktik via Springbræt indtil uddannelsesstart, hvor der er fokus på fortsat sparring i forhold til det at være voksen og at gøre hende parat psykisk til at skulle starte på uddannelse. A er godt på vej, og hun har gode muligheder for at komme i gang med uddannelsen og vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. A`s plan er at uddanne sig til sygeplejerske på sigt.

Karin Skottfelt, konsulent i Springbræts team Afklaring og Fleks

 

Uge 4