Dansk RÅSTOF

Ugens historie

"Det bedste, der nogensinde er sket mig er, da Familieprojektet kom ind i mit liv", siger Petra. 

Uge 39
Petra, der er først i tyverne, er født i Afghanistan, og kom til Danmark, da hun var 7 år. Hendes familie er velanset med gode uddannelser og jobs. Petra følte et pres igennem barndommen og ungdommen, da familien lagde store planer for hende, både hvad uddannelse og ægteskab angik. 

Petra havde god kontakt til lærerne i folkeskolen. Da det blev vanskeligt for Petra at forblive i familien på grund af familiens pres om ægteskab og uddannelse, hjalp en lærer Petra med at flygte i teenageårene. Hun boede mange forskellige steder. Petra møder en mand, som også har afghansk baggrund og bliver muslimsk gift. Får 2 piger, som i dag er hhv. 9 måneder og 2 ½ år. Ægteskabet var voldeligt, og Petra kommer på krisecenter.

Petra og pigerne bliver flyttet til en lejlighed, som kommunen hjælper med at skaffe. Samtidig kommer Familieprojektet ind i billedet og har til opgave at støtte Petra og pigerne i at få en dagligdag til at fungere. Og støtte Petra i forhold til pigernes far, som hun er flygtet fra. Samtidig har manden taget alle hendes penge og hævekort, hvorfor Petra henvender sig til kommunen for at få økonomisk hjælp. Hun er utilfreds med, at Familieprojektet skal komme i hendes hjem og støtte hende, da hun mener, at det eneste hun mangler, er penge. Petra virker i begyndelse noget aggressiv og utilfreds med Familieprojektets støtte.

Allerede fra Starten hjælper Familieprojektet Petra med indkøb og økonomisk udlæg, således at der kan købes de basale ting ind til den nye lejlighed samt mad. Samtidig skal Petra støttes til ikke at have kontakt til pigerne far, som er eftersøgt for bl.a. voldtægt. Imidlertid opsøger manden Petra i hendes lejlighed, og hun lukker ham ind. Familieprojektet bliver i den periode ikke lukket ind.

Det varer dog ikke længe før Familieprojektet får lov til at komme i lejligheden igen, og det viser sig, at Petra er blevet gravid. Familieprojektet hjælper Petra i forbindelse med abort og medvirker til ansøgning om økonomisk dækning af en P-stav efterfølgende. Petra er ved at vænne sig til, at Familieprojektet er i hjemmet, og familiekonsulenten kommer mere og mere ind under huden på hende. Petra lukker mere og mere op for sine tanker, og der bliver talt om ømtålelige ting.

En dag kommer manden igen, og det hele ender i kaos, da politiet samt den Sociale Døgnvagt dukker op. Manden bliver arresteret. Den sociale Døgnvagt bliver bekymret og der bliver indkaldt til møde på kommunen. Efterfølgende har Familieprojektet mange samtaler med Petra omkring hendes kontakt til pigernes far. Petra ønsker ikke familiesammenføring, når manden efter endt fængsling bliver udvist til Afghanistan.

I de 4 måneder der er gået siden Familieprojektet startede sine opgaver i  den lille familie, har Petra løsnet op for sin modstand, og ønsker nu støtten fra Familieprojektets medarbejdere. Blandt andet har hun fået hjælp til at lave afdragsordninger på gæld. Pigerne er kommet i dagsinstitution. Lejligheden er blevet rengjort. Den var tidligere meget snavset. Der er blevet sprittet møbler af, gulvtæpper er blevet udskiftet, og der er blevet hjulpet med indkøb af møbler, dyner m.v. til pigerne. Betalt af Petra selv for børnepengene. Familieprojektet har været på Kofoeds Skole og fået møbler til pigerne. Petra viser nu stolt sin lejlighed frem til veninder. Familieprojektet har støttet Petra og pigerne til at få en overskuelig hverdag.

Petra siger til familiekonsulenten, at Familieprojektet har været med til at give hende et skub. Hvor hun før helst var fri for støtten, siger Petra i dag, at hun ikke vil af med Familieprojektet igen.

Familiekonsulent har talt med Petra om uddannelse, og hun føler sig nu klar til dette. Hendes drømmeuddannelse er kosmetologuddannelse. Uddannelsen er SU-berettiget, koster 100.000 kr. og tager et år. Det vil være en god investering at støtte Petra til denne uddannelse. Petra har netop bestået optagelsesprøven til 9. klasse. Selvom hun har 9. klasses eksamen, er Petra usikker på sig selv, og vil godt opdatere sin viden.

Også pigerne har på de 4 måneder, Familieprojektet har været involveret, undergået en stor forandring. De er blevet sprogligt meget bedre, glade for deres institutioner og stortrives i modsætning til tidligere, hvor alt var kaos i forbindelse med adskillelsen fra deres far. Deres far ser pigerne i fængslet, hvilket overværes af både Petra og en fængselsbetjent.

Familieprojektet skal aktuelt støtte Petras bestræbelser på at komme i uddannelse, at få hverdagen fortsat til at fungere optimalt samt søge Familieprojektets fond i forbindelse med indkøb af møbler og dyner til Petra.  Det var vigtigst for hende, at hendes piger først fik møbler, tøj og dyner ifm med indflytningen i den nye lejlighed. Familieprojektet støtter også Petras sprog. Hun har tidligere talt engelsk og kurdisk med børnene og veninder, og der er allerede et stort sprogligt fremskridt i det danske sprog at spore, hvilket også smitter af på børnene.

Petras lyst til at få støtte fra Familieprojektet har sat gang i en rivende udvikling. Men uden en rigtig god kontakt, forståelse og tæt samarbejde med kommunen, ville udviklingen ikke have været muligt i dette høje tempo. Familiekonsulent Sussi Roest, Familieprojektet