Dansk RÅSTOF

Ugens historie


Kulturer mødes
Det drejer sig om en flygtningefamilie med 6 børn, hvoraf Familieprojektet har opgaven at overvåge samværet mellem 7-årige Karma og hendes forældre.

Pigen blev anbragt i plejefamilie igennem en anden foreningen for flere år siden. Plejefamilie og forældre har aldrig mødt hinanden.

Plejeforældrene bringer pigen ind til samvær i Familieprojektets lokaler 1 x måneden, og samværene mellem forældre og Karma overvåges af en af Familieprojektets konsulenter. Forældrene taler ikke dansk, og der er derfor tolk med.

Pigen er nu så stor, at hun er begyndt at stille nysgerrige spørgsmål omkring sine søskende, som hun aldrig har set. Hun har 2 store, velfungerende søstre på henholdsvis 16 og 18 år, der er endvidere en bror, som har diagnosen autist.

Familieprojektet foranlediger igennem sagsbehandler at sætte et samvær i stand udelukkende mellem Karma og hendes to store søstre. Det aftales, at plejefamilien deltager, idet Karma aldrig har mødt søstrene.

Samværet foregår i Familieprojektets lokaler og bliver en positiv oplevelse for både Karma og hendes søstre. Mens søstrene skiftevis leger med Karma, taler den anden søster med plejefamilien. Plejefamilien fortæller om Karmas dagligdag, hvad hun laver og hvordan de har indrettet deres hverdag. På baggrund af Karmas diagnose, skal hverdagen være overskuelig og gerne uden store ændringer fra dag til dag. Dette kunne søstrene genkende fra deres autistiske bror, som de bor sammen med. Mange af de oplysninger, som plejefamilien kunne give, var genkendelige og omvendt var mange af de oplysninger pigerne kunne give også genkendelige for plejefamilien. De kulturelle forskelle blev italesat, således at begge parter kunne gå fra samværet med en god følelse af at blive forstået.

Søstrenes afskedsbemærkning var også, at de glædede sig til at komme hjem til forældrene og fortælle om deres oplevelser og om, at plejefamiliens holdninger til opdragelse og hverdagsstruktur for Karma, ikke lå langt væk fra forældrenes holdninger. 

- Helen, Familieprojektet

​Uge 37

En historie fra Familieprojektet om at skabe rammer for kulturmøde mellem barnets plejeforældre og biologisk familie