Dansk RÅSTOF

Uge 35

Springbræt skaber forandring


Forandring er ordet, der bedst beskriver processen i arbejdet med socialt udsatte. Vores borgere har brug for nogen de kan støtte sig til, og modtage den nødvendige hjælp fra, for at de kan bearbejde deres situation, og se på hvordan de kan komme videre. Når vi på Springbræt arbejder med mennesker som har det svært, anser vi dem ligeværdige, med andre ord - på lige fod med os. Ingen forforståelse, ingen kategorisering og bestemt ingen diskrimination.

Mentor fokuserer på borgernes forandring i beskæftigelses sammenhæng. Forandring finder sted overalt - i mødet med et andet menneske, et fællesskab, et behandlingstilbud eller et socialt værested. Her bliver forandringens små skridt indledt, understøttet og fastholdt. Forandring er ikke et mirakel, som kommer ned fra en klar himmel. Det er en proces karakteriseret ved hårdt og vedholdende arbejde med mange små skridt.

Forandringen handler om, at socialt udsatte mennesker får hjælp til at komme fri af deres misbrug. Den handler også om mennesker, der får kontakt til familien og begynder at leve igen; om mennesker, der med alle deres særheder og ar på sjælen får en uddannelse, et fast job og bliver selvforsørgende.

Vi forsøger så godt vi kan, at være anerkendende overfor borgeren og skabe tillid i relationen til borgeren. Dette kan til gengæld give borgeren lyst til at arbejde på at få det bedre. Nogle borgere er hurtigt på vej tilbage på arbejdsmarkedet, mens andre kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang. Jeg har set hver og en af mine borgere kæmpe med at komme videre, på så mange forskellige måder. Nogle har bare større forhindringer end andre, og derfor kræver det mere tid for dem at bygge eller genopbygge broen til den anden side.

Dette er et eksempel på forandring:

En ung mand på 26 år (fremover omtalt som “M”) har det svært ved at færdiggøre en uddannelse. Han er tidligere kriminel, og har været dømt for vold. Han fortæller selv, at han mener det skyldes en dårlig omgangskreds, og at han er blevet trukket med ned. Men at han fortryder det hele, og ønsker at komme videre i sit liv. Han har tidligere forsøgt at tage HF, og har sat sig nogle mål for uddannelse, men kan ikke se hvordan han kan komme videre. Han fortæller at det skyldes at alle skoler er i dagtimerne og at han ikke kan stå op om morgenen. Han er en ung mand med så mange ressourcer, men hvilke barrierer kæmper han med?

M har kæmpet med en kulturel barriere, som har sat ham i en position, hvor han er nødt til at vælge mellem en uddannelse, som hans familie ønsker for ham, og det han egentlig selv ønsker at beskæftige sig med.

Han havde rigtig svært ved at åbne sig omkring emnet til at starte med, og hver gang han blev spurgt omkring hans fremtidsplaner, fortalte han at han gerne vil tage HF, og læse videre til biolog eller bioanalytiker. Grunden til, at mentor valgte at spørger ind til det samme gang på gang, er fordi hver gang M blev spurgt ind til, hvad en biolog beskæftigede sig med, vidste han ikke helt selv hvad det gik ud på. Det undrede mentor meget, da det var svært at se, hvorfor man så ihærdigt ville læse til noget man ikke vidste noget om. Hvor kommer interessen så fra?

M begyndte at fortælle, at hans forældre ønskede at han skulle læse til biolog, og det var han egentlig meget tilfreds med. Men det så ikke sådan ud, da han virkede trist, derfor valgte mentor at spørger ind til hvad han egentlig selv kunne tænke sig. Han fortæller, at han tidligere har arbejdet som gartner i en kirkegård, og at han var meget glad for at være der. Han fortalte at hans tidligere læremester, havde snakket med ham og tilbudt ham at komme tilbage. Han lød rigtig begejstret når han talte om sin tid som gartner.

Vi kom frem til, at vi skal forsøge at få M i lære hos sin tidligere læremester, og hvis det ikke det lykkedes så vil vi forsøge at få ham i praktik, som gartner et andet sted. Vi er optimistiske.

Afslutningsvis vil mentor pointere, at mange borgere allerede ved hvad de gerne vil med deres liv, men nogle gange har de brug for hjælp til at komme videre, og det er vi på Springbræt rigtig gode til! medarbejder Yasmin Issa, Springbræt

Ugens historie