Dansk RÅSTOF


 

​Den gode indslusning - fra Familieprojektet

Det handler om et meget ungt par med en nu 3-måneders datter, der forinden fødslen var blevet forberedt af kommunen på, at de formentlig ikke ville få lov til at beholde deres barn på baggrund af deres tidligere liv og adfærd.

Parret var indlagt i flere dage på barselsgangen efter fødslen og personalet dér så nogle ressourcer hos de nybagte forældre, som de mente var værd at bygge på. I samråd med kommunen blev det derfor besluttet, at forældrene og den lille pige skulle parallelanbringes i en plejefamilie gennem Familieprojektet.

Det var en stor omvæltning for forældrene akut at blive anbragt i en familie på landet og samtidig at skulle lære at være forældre. De var ikke forberedt på at måtte beholde barnet.

Indslusningen af forældrene i plejefamilien er gået godt. De unge forældre skal indhente meget på det personlige plan på grund af deres tidligere omtumlede liv og samtidig skal de lære at blive gode forældre. I plejefamilien bliver der arbejdet grundlæggende med forældrene på det personlige plan, bl.a. at lave en struktur på dagen, herunder søvnrytme, renlighed, spise sund mad m.v. Forældrene er meget positive overfor plejeforældrenes anvisninger, hvorfor de ihærdig prøver at ændre deres tidligere vaner. Forældrene vil gerne blive sammen som par og være forældre til barnet, og de har derfor lige fra starten været positive. Barnet er i god udvikling.

Begge forældre, og især far har profiteret af plejeforældrenes nærhed, hvor plejefar og far har haft flere dybe samtaler om hans kaotiske fortid, som virker positivt på fars forståelse af forældrerollen. Plejemor møder endvidere på det seneste en åben far, som igen har fået tillid til andre mennesker. Mor har profiteret af plejeforældrenes nærhed og mulighederne i området for at være tæt på dyr. Forældrene er meget forskellige og reagerer forskelligt på pres og de udfordringer, det er at blive forældre. Parret er begyndt at acceptere dette og giver hinanden frirum til at trække sig, når der er behov for lidt tid alene uden ansvar for barnet. Den anden forælder overtager uden at blive irriteret eller stille spørgsmålstegn, hvilket er en udvikling i forhold til starten af opholdet i plejefamilien.

Plejeforældrene støtter forældrenes selvudvikling og dermed også deres forældreskab. Forældrene er gode til at lytte til plejeforældrenes ansvisninger og samtidig er forældrene blevet gode til selv at bede om hjælp, når det bliver for svært for dem.

Fremtidsperspektivet er, at der er meget at arbejde med endnu i forhold til forældrenes selvudvikling og forældrekompetence, men forældrene arbejder støt og udvikler sig godt, og er positive i forhold til at lade sig anvise af plejeforældrene. Kommunen bevilger 3 måneders parallelanbringelse ad gangen, men det er håbet, at forældreparret og deres lille pige kan få lov til at blive i plejefamilien i lang tid endnu.
Medarbejder fra Familieprojektet Lene

uge 32