Dansk RÅSTOF

Uge 31

Ugens Historie

En god historie om sudansk enlig mor, som trods administrative udfordringer i praktikforløbet, er endt godt

"K er en kvinde fra Sudan på 45 år. Hun kom til Danmark som flygtning i 1994, 22 år siden. K havde før hun kom til Danmark som 23 årig gennemført gymnasium i Sudan. K taler og skriver flydende Arabisk, Dansk og Engelsk. K er nu fraskilt og har været enlig moder til 4 børn.

I Danmark har hun bestået Dansk uddannelse 2. K har gennemført følgende kurser Fødevarehygiejnekursus, Alimentas økonomikursus, Alimentas kursus i opskriftlæsning, indkøb og varebestilling.

K har været tilknyttet Springbræt siden 23.09-2013. Under forløbet har hun i 2014 arbejdet i vuggestue gennem 6 måneder. Efterfølgende har K deltaget i praktik på Sølund Plejecenter i perioden: 28.09-2015-29.12-2015.

K har i perioden arbejdet med sig selv og hun har fået god feedback herpå fra arbejdsgiver, Afdelingsleder: Somaya El kadiri. K har haft vanskelighed ved at kommunikere med kollegaer i pauser. Hun sad for sig selv, hvilket fremstod uhøfligt selvom Ks forklaring var "jeg vil ikke være til besvær". K har endvidere haft behov for at lære at vise at hun er engageret, f.eks. Ved at efterspørge flere opgaver når hun har færdiggjort hendes arbejdsopgaver.

Samarbejdet har ført til at arbejdsgiver ønsker at ansætte K i løntilskud per 01.05-2016. Forudsætningen er dog at K i praktik i perioden 08.02-01.05-2016 kommer op på at arbejde 32 timer/uge. 

Planen blev drøftet med sagsbehandler fra Jobcenter, 03.02-2016 . Jf. enkeltkøbsaftale aftales det at konsulent fra Springbræt skal ” støtte i forhold til at borgeren fastholdes i praktik, med henblik på at borgeren starter i løntilskud fra d. 01-05-2016.

Der blev ved møde med arbejdsgiver og K d.27.01-2016 lavet praktik aftale for perioden: 08-02-16-01-05-16, som blev tilsendt Jobcenter. Praktik aftalen drøftes med kommunens beskæftigelsesassistent, d.28.01-2016. Denne gør opmærksom på at praktik aftalen ikke kan godkendes på grund af forholdstallene. Konsulent fra Springbræt kontakter administrationen i Sølund plejecenter og får oplyst at der er 172 ansatte medarbejdere og plejecenteret kun har et P-nummer. Disse oplysninger videregives til kommunens beskæftigelsesassistent telefonisk og konsulent fra Springbræt får forståelsen af at praktikken vil blive godkendt, samme dag.

K starter således d.08.02-2016 i praktik da det forventes at aftalen er godkendt. 
Arbejdsgiver har dog ikke modtaget den godkendte praktik aftale og konsulent fra Springbræt kontakter således beskæftigelsesassistenten i kommunen per mail, d.15.2-2016, for at få den godkendte praktik aftale tilsendt. Det oplyses imidlertid, d.16.02-2016, at praktikken ikke er godkendt på grund af forholds tallene. K og arbejdsgiver kontaktes fordi at K skal ophøre virksomhedspraktikken. Arbejdsgiver fastholder at Ks praktik aftale er godkendt og dette bekræftes af mail til arbejdsgiver fra en kontorfunktionær i Københavns Erhvervshus.

Det viser sig at praktik aftalen er godkendt og K startede i praktikken igen, d.25.02-2016. Hun ser nu frem til ansættelse i løntilskud. K har mod på at arbejde og har gennem praktik seriøst arbejdet på at øge arbejdstimer fra 12 timer/uge (2014) til nu at være kommet op på at arbejde 25 timer/uge. K har behov for at have et arbejde da hendes børn er blevet større og hun nu har behov for at have kollegaer at tale med i hverdagen." 

Medarbejder fra Springbræt socialrådgiver Kristina Golipour.