A har været tilknyttet Springbræt af flere omgange. A’s start i Springbræt var præget af negative forventninger til Jobcentret og Springbræt. A har problemer med at styre sit temperament og udholde indre frustrationer, og han har brugt det meste af sit liv på at være inde og ud af det danske fængselsvæsen. A’s tilknytning til arbejdsmarkedet har været yderst begrænset, så fokus i forløbet har været på, at udfordre og få bredt de narrativer A har om sig selv og omverden ud, så der i stedet kan skabes en ny og bredere konstruktiv fortælling, som kan være med at skabe en positiv transformation for A.   

A’s livsbetingelser og start på livet var ikke de bedste. A er født og opvokset i en dysfunktionel familie, hvor der blev drukket og udøvet vold mod moderen og ham selv. Opvæksten var præget af en konstant stresstilstand, hvor A ikke vidste, hvornår en god stemning pludselig kunne ændre sig voldsomt med et voldeligt udfald.

Det pres og stress som A oplevede derhjemme medførte, at A ikke kunne koncentrere sig i skolen. Det var meget pinefuldt for A, da han ikke havde kognitive problemer med at forstå undervisningen, men livsbetingelser medførte, at A ikke kunne holde fokus i undervisningen. Derudover begyndte A at opbygge en stigende vrede mod omverden, og han begyndte at få de forkerte venner og en kriminel løbebane. 

A er pt. i gang med at foretage en utrolig positiv transformation i sit liv, og han arbejder hårdt på at få omskrevet de narrativer, som har præget hans liv frem til nu.

A fik i 1996 frakendt muligheden for at køre bil for bestandigt. A’s store drøm har været at få arbejde som lastbilchauffør. Springbræt har hjulpet A med at ansøge anklagemyndigheden om dispensation, så han igen får mulighed for at erhverve sig et kørekort.

Den 16 juni 2016 har retten på Frederiksberg afsagt kendelse, der giver A lov til at erhverve sig et kørekort.

Med de rette faglige argumenter, er det lykkes at få Jobcentret til at bevillige A kørekort. A har bestået sin køreprøve og oplever, at hans selvtillid og selvværd er blevet styrket. A har fået så meget selvtillid, at han er blevet frivillig i FødevareBanken, en socialøkonomisk virksomhed, hvor han bringer overskudsmad ud til de Københavnske herberger.

A er nu tættere på drømmen om at blive lastbilchauffør, og der er modtaget tilbud fra DEKRA, der ønsker at tilbyde A stort erhvervskørekort med Jobgaranti.

Jobcentret har d. 03.01.2017 bevilliget ham et stort erhvervskørekort og kørsel med vogntog. A kan nu fastholde den positive transformation. En transformation der langt om længe vil kunne bryde mange års ledighed, samt en negativ livscirkel til gavn for A og ud fra et samlet samfundsøkonomisk perspektiv.  

Konsulent Johan Kirkeby Sørensen, Springbræt

 

Ugens historie

 

At ændre sine narrativer, så det nye anderledes træder frem 

Konsulent Johan Kirkeby Sørensen, Springbræt

Uge 1

Dansk RÅSTOF