Dansk RÅSTOF

Overborgmester Frank Jensen holder tale i forbindelse med overrækkelsen af Springbrætprisen 2012.

Læs ugens historie

Dansk Råstof - tro på mennesker

Dansk Råstof er en almen velgørende fond med det formål at etablere hjælpeforanstaltninger af social eller arbejdsmæssig art for vanskeligt stillede borgere. Fondens overskud uddeles til at støtte sociale formål i overensstemmelse med dens egne vedtægter.

Det menneskesyn Dansk Råstof projekter har som fælles grundlag er, at først når det enkelte menneske igennem en periode har oplevet optimale rammer om sit liv, kan vi se, hvor langt han eller hun kan komme mht. at få en forbedret livskvalitet og at blive ydende medlem af fællesskabet, det som alle erfaringsmæssigt drømmer om.

Dansk Råstof hed tidligere Dag- og Døgncenteret og blev oprettet i 1969 som det første svar i Danmark på de nyopdukkede stofmisbrugsproblemer i københavnsområdet. I samarbejde med Københavns kommune og Socialministeriet udvikledes en lang række behandlingstilbud i form af kontaktcentre, afgiftningsture, døgnbehandling og revalidering ved bo-, uddannelses- og arbejdstilbud. 

Sidenhen har organisationen specialiseret sig i virksomhedsrettet beskæftigelsestræning og revalideringsforløb - udført af Springbræt - i samarbejde med alle kommuner i hovedstadsområdet. Siden 2004 har Dansk Råstof haft rammeaftale med Københavns kommune.


​Familieprojektet blev oprettet i 1982 som et forsøgsprojekt med tilskud fra Egmontfonden og Socialstyrelsen. Familieprojektet er en del af den alment velgørende fond Dansk Råstof, Familieprojektet udfører opgaver med enlige forældre og par med børn i alderen 0-18 år, eksempelvis familiebehandling i egen bolig, familiebehandling i akutbolig, forældreevneundersøgelser, samværsopgaver mv. Opgaverne varetages enten i familiens eget hjem, på neutral grund eller i Familieprojektets lokaler.

Københavns daværende socialborgmester Mikkel Warming (Ø) overrækker Familieprojektprisen 2012 til plejefamilien bestående Jette og Gert Walther Christsensen fra Rødovre.