Dansk RÅSTOF

​- alle børn har ret til en familie

- din vej til arbejdsmarkedet

- Tro på mennesker


”Borgerne er Danmarks vigtigste råstof. Befolkningens samarbejde og opfindsomhed har placeret os blandt jordens rigeste og lykkeligste"

​Virksomhedsfilosofi

 

DANSK RÅSTOF


Velkommen til Dansk Råstof´s hjemmeside!

 

Hvad er Dansk Råstof?

Dansk Råstof er en alment velgørende fond, som har til formål at etablere hjælpeforanstaltninger til børn, unge, voksne og familier efter gældende lovgivning, hovedsagelig på det socialpolitiske og arbejdsmarkedspolitiske område.


Hvad gør vi?

Arbejdet sker henholdsvis i Springbræt, som har rammeaftale med Københavns Kommune om indsatsen for udsatte ledige, og i Familieprojektet, som arbejder med sårbare familier i samarbejde med de kommunale socialforvaltninger.


Hvem gør det?

Dansk Råstof indsats gøres af et faguddannet og tværfagligt personale, primært socialrådgivere og pædagoger.


Hvem hjælper os?

Dansk Råstof er medlem af Dansk Erhverv og dets brancheorganisation Selveje Danmark. Springbræt har samarbejdsaftale med Kofoeds Skole.​​

Springbræt har mange års erfaring med jobtræningsforløb og afklaring af socialt udsatte arbejdsledige fra kommuner i hele hovedstadsområdet.

Familieprojektet arbejder med familietilbud i eget hjem samt i plejefamilie. Herudover samvær, supervision og vejledning af biologiske forældre, plejefamilier samt fagpersoner.